Σε σκέφτομαι
Πάνω σε ένα βράχο
η υπεροχή σου τρυπώνει
πλάι στα άγχη μου
που άφησα πίσω
Και τι σκέφτομαι;
λίγο τον τρόπο που μιλάς
λίγο τα μάτια σου
να σ αγκαλιάζω ενώ ονειρεύεσαι
λίγο

Για να καλύψω τη θλίψη μου
μ ένα κόκκινο μαντήλι
Η ζωή ήταν ωραία προτού σε γνωρίσω
και θα συνεχίσει να είναι

Θα ήθελες αυτές τις στιγμές
αποτυπωμένες σε φωτογραφίες
ή έστω σε μία
ή έστω