συχνά είχε την ανάγκη να διαβάσει ποίηση, να επισκεφτεί ένα μουσείο, να φιληθεί κάτω απ' τις νότες του αγαπημένου της τραγουδιστή..
αλλά ποιός θα νοιαστεί για μία ύπαρξη μισή
που κατά το ήμισυ ζει και κατά το ήμισυ πεθαίνει;
η κατάρα που την ακολουθούσε δεν ήταν το γεγονός ότι ήταν άλλη εσωτερικά κι άλλη εξωτερικά
αλλά το γεγονός ότι ενώ το ήξερε δεν έκανε τίποτα γι αυτό..