η κατάρα που την ακολουθούσε δεν ήταν το γεγονός ότι ήταν άλλη εσωτερικά κι άλλη εξωτερικά
αλλά το γεγονός ότι ενώ το ήξερε δεν έκανε τίποτα γι αυτό..

1 σχόλιο: